Giá đóng Tủ bếp đẹp


BẢNG GIÁ ĐÓNG TỦ BẾP

 

MFC MELAMINE
Đơn giá 1md tủ bếp trên & dưới
3.9tr
Chỉ dùng ván MFC phủ Melamine
Dùng gỗ ván công nghiệp phủ Melamine cho cả Cánh & Thùng tủ bếp
CÁNH: MELAMINE
THÙNG: MELAMINE
MELAMINE & MDF SƠN
Đơn giá cho 1md tủ trên và dưới
4.5tr
Kết hợp Melamine & MDF sơn bệt
Dùng MDF phun sơn cho Cánh & Melamine cho Thùng tủ bếp
CÁNH: MDF SƠN
THÙNG: MELAMINE
MDF SƠN
Đơn giá cho 1md tủ trên và dưới
4.5tr
Chỉ dùng gỗ MDF sơn bệt
Dùng MDF phun sơn cho Cánh & Melamine cho Thùng tủ bếp
CÁNH: MDF SƠN
THÙNG: MDF SƠN
MELAMINE & LAMINATE
Đơn giá cho 1md tủ trên và dưới
7.3tr
Kết hợp Melamine & Laminate
Sử dụng hai loại ván gỗ MFC phủ Melamine & Laminate cho tủ bếp
CÁNH: LAMINATE
THÙNG: MELAMINE
MELAMINE & ACRYLIC
Đơn giá cho 1md tủ trên và dưới
8.2tr
Kết hợp Melamine & Acrylic
Sử dụng hai loại ván gỗ MFC phủ Melamine & Acrylic cho tủ bếp
CÁNH: ACRYLIC
THÙNG: MELAMINE
PICOMAT & LAMINATE
Đơn giá cho 1md tủ trên và dưới
9.5tr
Kết hợp Picomat & Melamine
Sử dụng hai loại ván nhựa Picomat & Laminate cho tủ bếp
CÁNH: ACRYLIC
THÙNG: PICOMAT